جزئیات پروژه

تولید لنز شفاف

  • مدت زمان پروژه1 تا 3 ماه
  • سطح پروژهسطح بالا

جزئیات پروژه

تولید لنز شفاف
تولید لنز شفاف

گروه چالش