جزئیات پروژه

تولید لوله بدون درز آلومینیومی

  • مدت زمان پروژه1 تا 3 ماه
  • سطح پروژهسطح بالا

جزئیات پروژه

تولید لوله بدون درز آلومینیومی
تولید لوله بدون درز آلومینیومی

گروه چالش