جزئیات پروژه

تولید ورق های آلومینیوم

  • مدت زمان پروژه1 تا 3 ماه
  • سطح پروژهسطح بالا

جزئیات پروژه

تولید ورق های آلومینیوم
تولید ورق های آلومینیوم

گروه چالش