جزئیات پروژه

تولید و طراحی قالب های قطعات لاستیکی و پلاستیکی مهندسی

  • مدت زمان پروژه1 تا 3 ماه
  • سطح پروژهسطح بالا

جزئیات پروژه

تولید و طراحی قالب های قطعات لاستیکی و پلاستیکی مهندسی
تولید و طراحی قالب های قطعات لاستیکی و پلاستیکی مهندسی

گروه چالش