جزئیات پروژه

تولید و طراحی قالب ها و گرانول های لنزهای پلیمری منعطف و سخت

  • مدت زمان پروژه1 تا 3 ماه
  • سطح پروژهسطح بالا

جزئیات پروژه

تولید و طراحی قالب ها و گرانول های لنزهای پلیمری منعطف و سخت
تولید و طراحی قالب ها و گرانول های لنزهای پلیمری منعطف و سخت

گروه چالش