جزئیات پروژه

تولید و طراحی چسب های نایلون کلروپرن، لاستیک های گرید طبیعی

  • مدت زمان پروژه1 تا 3 ماه
  • سطح پروژهسطح بالا

جزئیات پروژه

تولید و طراحی چسب های نایلون کلروپرن، لاستیک های گرید طبیعی
تولید و طراحی چسب های نایلون کلروپرن، لاستیک های گرید طبیعی

گروه چالش