جزئیات پروژه

تولید و طراحی کانکس ها ، خانه ها و سازه های تاشونده ثابت و قابل حمل

  • مدت زمان پروژه1 تا 3 ماه
  • سطح پروژهسطح بالا

جزئیات پروژه

تولید و طراحی کانکس ها ، خانه ها و سازه های تاشونده ثابت و قابل حمل
تولید و طراحی کانکس ها ، خانه ها و سازه های تاشونده ثابت و قابل حمل

گروه چالش