جزئیات پروژه

تولید و طراحی کربن های اکتیو مورد استفاده به عنوان تصفیه کننده و کاتالیست صنایع نفت و گاز

  • مدت زمان پروژه1 تا 3 ماه
  • سطح پروژهسطح بالا

جزئیات پروژه

تولید و طراحی کربن های اکتیو مورد استفاده به عنوان تصفیه کننده و کاتالیست صنایع نفت و گاز
تولید و طراحی کربن های اکتیو مورد استفاده به عنوان تصفیه کننده و کاتالیست صنایع نفت و گاز

گروه چالش