جزئیات پروژه

تولید پوشش های پلیمری با قابلیت عبور دادن یکطرفه نور

  • مدت زمان پروژه1 تا 3 ماه
  • سطح پروژهسطح بالا

جزئیات پروژه

تولید پوشش های پلیمری با قابلیت عبور دادن یکطرفه نور
تولید پوشش های پلیمری با قابلیت عبور دادن یکطرفه نور

گروه چالش