جزئیات پروژه

تولید پینیون به روش میکرو تزریق

  • مدت زمان پروژه1 تا 3 ماه
  • سطح پروژهسطح بالا

جزئیات پروژه

تولید پینیون به روش میکرو تزریق
تولید پینیون به روش میکرو تزریق

گروه چالش