جزئیات پروژه

تکنولوژی ساخت مونوبلوک ها به صورت قطعه ای

  • مدت زمان پروژه1 تا 3 ماه
  • سطح پروژهسطح بالا

جزئیات پروژه

تکنولوژی ساخت مونوبلوک ها به صورت قطعه ای
تکنولوژی ساخت مونوبلوک ها به صورت قطعه ای