جزئیات پروژه

جداسازی مونومرهای اورتو و پارانیترو تولوئن( MTN) از مواد خام فرایند نیتراسیون تولوئن

  • مدت زمان پروژه1 تا 3 ماه
  • سطح پروژهسطح بالا
  • مهلت پروژهمنقضی شده

جزئیات پروژه

جداسازی مونومرهای اورتو و پارانیترو تولوئن(MTN) از مواد خام فرایند نیتراسیون تولوئن

گروه چالش

مشارکت کنندگان

مهلت تکمیل پروژه

۱۴۰۰-۰۵-۲۵