جزئیات پروژه

جوش شیشه به فلز

  • مدت زمان پروژه1 تا 3 ماه
  • سطح پروژهسطح بالا

جزئیات پروژه

جوش شیشه به فلز

گروه چالش