جزئیات پروژه

خزشگر آسیب پذیری های حوزه متن باز

  • مدت زمان پروژه1 تا 3 ماه
  • سطح پروژهسطح بالا
  • مهلت پروژهمنقضی شده

جزئیات پروژه

خزشگر آسیب پذیری های حوزه متن باز
خزشگر آسیب پذیری های حوزه متن باز

مهلت تکمیل پروژه

۱۳۹۹-۰۱-۱۳