جزئیات پروژه

خستگی دمای بالا پره تک کریستال

  • مدت زمان پروژه1 تا 3 ماه
  • سطح پروژهسطح بالا

جزئیات پروژه

خستگی دمای بالا پره تک کریستال
خستگی دمای بالا پره تک کریستال

گروه چالش