جزئیات پروژه

دانش تولید قطعات فلزی به روش ( metal injection modling )

  • مدت زمان پروژه1 تا 3 ماه
  • سطح پروژهسطح بالا

جزئیات پروژه

دانش تولید قطعات فلزی به روش  ( metal injection modling )
دانش تولید قطعات فلزی به روش ( metal injection modling )

گروه چالش