جزئیات پروژه

دستگاه کنترل ابعادی و هندسی

  • مدت زمان پروژه1 تا 3 ماه
  • سطح پروژهسطح بالا

جزئیات پروژه

طراحی و ساخت دستگاه کنترل ابعادی و هندسی لیزری

گروه چالش