جزئیات پروژه

رابطه سيستم خلا در فرایند vodو vdبا ظرفیت پاتیل در حالت وسل vessel

  • مدت زمان پروژه1 تا 3 ماه
  • سطح پروژهسطح بالا

جزئیات پروژه

رابطه سيستم خلا در فرایند vodو vdبا ظرفیت پاتیل در حالت وسل vessel
رابطه سيستم خلا در فرایند vodو vdبا ظرفیت پاتیل در حالت وسل vessel

گروه چالش