جزئیات پروژه

راه اندازی خط تولید سیستم عامل

  • مدت زمان پروژه1 تا 3 ماه
  • سطح پروژهسطح بالا

جزئیات پروژه

خط تولید سیستم عامل
راه اندازی خط تولیدسیستم عامل با استفاده از مخازن بسته مختلف