جزئیات پروژه

راه اندازی خط پوشش داکرومات

  • مدت زمان پروژه1 تا 3 ماه
  • سطح پروژهسطح بالا

جزئیات پروژه

 

راه اندازی خط پوشش داکرومات

گروه چالش