جزئیات پروژه

رصد تغییرات نرم افزارهای متن باز

  • مدت زمان پروژه1 تا 3 ماه
  • سطح پروژهسطح بالا

جزئیات پروژه

تغییرات نرم افزارهای متن باز
رصد تغییرات نرم افزارهای متن باز