جزئیات پروژه

ساخت مدارات الکتریکی با حجم کوچک و ولتاژ بالا

  • مدت زمان پروژه1 تا 3 ماه
  • سطح پروژهسطح بالا

جزئیات پروژه

ساخت مدارات الکتریکی با حجم کوچک و ولتاژ بالا
ساخت مدارات الکتریکی با حجم کوچک و ولتاژ بالا

گروه چالش