جزئیات پروژه

سامانه دسترسي و كنترل جامع اطلاعات ثبت شده در سيستم اتوماسيون مدول هاي قديمی احیا مستقیم

  • مدت زمان پروژه1 تا 3 ماه
  • سطح پروژهسطح بالا
  • مهلت پروژهمنقضی شده

جزئیات پروژه

سامانه دسترسي و كنترل جامع اطلاعات ثبت شده در سيستم اتوماسيون مدول هاي قديمی احیا مستقیم
سامانه دسترسي و كنترل جامع اطلاعات ثبت شده در سيستم اتوماسيون مدول هاي قديمی احیا مستقیم

مهلت تکمیل پروژه

۱۴۰۰-۰۲-۳۰