جزئیات پروژه

سنسورهای اعلام جراحت

  • مدت زمان پروژه1 تا 3 ماه
  • سطح پروژهسطح بالا

جزئیات پروژه

سنسورهای اعلام جراحت
سنسورهای اعلام جراحت

گروه چالش