جزئیات پروژه

سوزن خط ۵ Signal Transformer

  • مدت زمان پروژه1 تا 3 ماه
  • سطح پروژهسطح بالا

جزئیات پروژه

سوزن خط 5 Signal Transformer
سوزن خط ۵ Signal Transformer

گروه چالش