جزئیات پروژه

شبيه سازي عددي فرآيند حركت سيال در RH و بررسي پارامترهاي هيدرو ديناميكي بر عملكرد فرآيند

  • مدت زمان پروژه1 تا 3 ماه
  • سطح پروژهسطح بالا
  • مهلت پروژهمنقضی شده

جزئیات پروژه

شبيه سازي عددي فرآيند حركت سيال در RH و بررسي پارامترهاي هيدرو ديناميكي بر عملكرد فرآيند
شبيه سازي عددي فرآيند حركت سيال در RH و بررسي پارامترهاي هيدرو ديناميكي بر عملكرد فرآيند

گروه چالش

مهلت تکمیل پروژه

۱۴۰۰-۰۲-۳۰