جزئیات پروژه

شبیه ساز بست جذب کربن های فعال در فیلترهای انفرادی

  • مدت زمان پروژه1 تا 3 ماه
  • سطح پروژهسطح بالا

جزئیات پروژه

شبیه ساز بست جذب کربن های فعال در فیلترهای انفرادی
شبیه ساز بست جذب کربن های فعال در فیلترهای انفرادی

گروه چالش