جزئیات پروژه

شناسایی و معرفی منابع بومی لاستیک های Chloroprene Rubber

  • مدت زمان پروژه1 تا 3 ماه
  • سطح پروژهسطح بالا

جزئیات پروژه

شناسایی و معرفی منابع بومی لاستیک های Chloroprene Rubber
شناسایی و معرفی منابع بومی لاستیک های Chloroprene Rubber

گروه چالش