جزئیات پروژه

شیت های منعطف نفوذ ناپذیر پلیمری

  • مدت زمان پروژه1 تا 3 ماه
  • سطح پروژهسطح بالا

جزئیات پروژه

شیت های منعطف نفوذ ناپذیر پلیمری
شیت های منعطف نفوذ ناپذیر پلیمری

گروه چالش