جزئیات پروژه

طراحی، ساخت و توسعه head لیزر Clading

  • مدت زمان پروژه1 تا 3 ماه
  • سطح پروژهسطح بالا

جزئیات پروژه

طراحی، ساخت و توسعه head لیزر Clading
طراحی، ساخت و توسعه head لیزر Clading

گروه چالش