جزئیات پروژه

طراحی، ساخت و توسعه head لیزر welding

  • مدت زمان پروژه1 تا 3 ماه
  • سطح پروژهسطح بالا

جزئیات پروژه

طراحی، ساخت و توسعه head  لیزر welding
طراحی، ساخت و توسعه head لیزر welding

گروه چالش