جزئیات پروژه

طراحی، فرمولاسیون و تولید آزمایشگاهی رزین فتو پلیمر

  • مدت زمان پروژه1 تا 3 ماه
  • سطح پروژهسطح بالا

جزئیات پروژه

طراحی، فرمولاسیون و تولید آزمایشگاهی رزین فتو پلیمر
طراحی، فرمولاسیون و تولید آزمایشگاهی رزین فتو پلیمر

گروه چالش