جزئیات پروژه

طراحی برد های نهفته و بی درنگ

  • مدت زمان پروژه1 تا 3 ماه
  • سطح پروژهسطح بالا

جزئیات پروژه

طراحی برد های نهفته و بی درنگ
طراحی برد های نهفته و بی درنگ