جزئیات پروژه

طراحی سرساخت Binder Jetting

  • مدت زمان پروژه1 تا 3 ماه
  • سطح پروژهسطح بالا

جزئیات پروژه

طراحی سرساخت Binder Jetting
طراحی سرساخت Binder Jetting

گروه چالش