جزئیات پروژه

طراحی شبكه پايش امواج راديويی، الكترومغناطیسی، پرتوهاي يونساز و غیر يونساز بررسی میزان مواجهه شهروندان (به تفكیك انواع امواج) در فضاي شهري “

  • مدت زمان پروژه1 تا 3 ماه
  • سطح پروژهسطح بالا
  • مهلت پروژهمنقضی شده

جزئیات پروژه

طراحی شبكه پايش امواج راديويی، الكترومغناطیسی، پرتوهاي يونساز و غیر يونساز بررسی میزان مواجهه شهروندان (به تفكیك انواع امواج) در فضاي شهري "

مشارکت کنندگان

مهلت تکمیل پروژه

۱۴۰۰-۰۵-۲۵