جزئیات پروژه

طراحی و ساخت سامانه تست کارخانه ای محصولات فیلتر HEPA براساس استاندارد EN1822

  • مدت زمان پروژه1 تا 3 ماه
  • سطح پروژهسطح بالا

جزئیات پروژه

طراحی و ساخت سامانه تست کارخانه ای محصولات فیلتر HEPA براساس استاندارد EN1822
طراحی و ساخت سامانه تست کارخانه ای محصولات فیلتر HEPA براساس استاندارد EN1822