جزئیات پروژه

طراحی و ساخت سامانه خشک کن هوای صنعتی با درصد رطوبت گیری بالا

  • مدت زمان پروژه1 تا 3 ماه
  • سطح پروژهسطح بالا

جزئیات پروژه

طراحی و ساخت سامانه خشک کن هوای صنعتی با درصد رطوبت گیری بالا
طراحی و ساخت سامانه خشک کن هوای صنعتی با درصد رطوبت گیری بالا

گروه چالش