جزئیات پروژه

طراحی و ساخت سامانه رباتیک چسب زنی و مونتاژ لنزهای پلیمری

  • مدت زمان پروژه1 تا 3 ماه
  • سطح پروژهسطح بالا

جزئیات پروژه

طراحی و ساخت سامانه رباتیک چسب زنی و مونتاژ لنزهای پلیمری
طراحی و ساخت سامانه رباتیک چسب زنی و مونتاژ لنزهای پلیمری

گروه چالش