جزئیات پروژه

طراحی و ساخت Powder Feeder های پیشرفته

  • مدت زمان پروژه1 تا 3 ماه
  • سطح پروژهسطح بالا

جزئیات پروژه

PP

طراحی و ساخت Powder Feeder های پیشرفته
طراحی و ساخت Powder Feeder های پیشرفته

گروه چالش