جزئیات پروژه

طراحی و ساخت Wire Feeder برای فرآیند لیزری

  • مدت زمان پروژه1 تا 3 ماه
  • سطح پروژهسطح بالا

جزئیات پروژه

طراحی و ساخت Wire Feeder برای فرآیند لیزری
طراحی و ساخت Wire Feeder برای فرآیند لیزری

گروه چالش