جزئیات پروژه

عملیات حرارتی به روش QPQ

  • مدت زمان پروژه1 تا 3 ماه
  • سطح پروژهسطح بالا

جزئیات پروژه

عملیات حرارتی به روش QPQ
عملیات حرارتی به روش QPQ

گروه چالش