جزئیات پروژه

عملیات حرارتی پره تک کریستال

  • مدت زمان پروژه1 تا 3 ماه
  • سطح پروژهسطح بالا

جزئیات پروژه

عملیات حرارتی پره تک کریستال
عملیات حرارتی پره تک کریستال

گروه چالش