جزئیات پروژه

فرج سرد المینیوم گروه ۷۰۰۰

  • مدت زمان پروژه1 تا 3 ماه
  • سطح پروژهسطح بالا

جزئیات پروژه

فرج سرد المینیوم گروه 7000
فرج سرد المینیوم گروه ۷۰۰۰