جزئیات پروژه

فرج نیمه گرم الومینیوم گروه ۷۰۰۰

  • مدت زمان پروژه1 تا 3 ماه
  • سطح پروژهسطح بالا

جزئیات پروژه

فرج نیمه گرم الومینیوم گروه 7000
فرج نیمه گرم الومینیوم گروه ۷۰۰۰

گروه چالش