جزئیات پروژه

فرج گرم الومینیوم گروه ۷۰۰۰

  • مدت زمان پروژه1 تا 3 ماه
  • سطح پروژهسطح بالا

جزئیات پروژه

فرج گرم الومینیوم گروه 7000
فرج گرم الومینیوم گروه ۷۰۰۰

گروه چالش