جزئیات پروژه

فناوری تهیه فرمولاسیون مایع نافذ جهت تست ترکیبی ( قابل رقابت با نمونه های غربی )

  • مدت زمان پروژه1 تا 3 ماه
  • سطح پروژهسطح بالا

جزئیات پروژه

فناوری تهیه فرمولاسیون مایع نافذ جهت تست ترکیبی ( قابل رقابت با نمونه های غربی )
فناوری تهیه فرمولاسیون مایع نافذ جهت تست ترکیبی ( قابل رقابت با نمونه های غربی )

گروه چالش