جزئیات پروژه

فناوری ساخت دستگاه تست DOP محصول فیلتر اجتماعی بر اساس استاندارد EN1822

  • مدت زمان پروژه1 تا 3 ماه
  • سطح پروژهسطح بالا

جزئیات پروژه

فناوری ساخت دستگاه  تست DOP محصول فیلتر اجتماعی بر اساس استاندارد EN1822
فناوری ساخت دستگاه تست DOP محصول فیلتر اجتماعی بر اساس استاندارد EN1822

گروه چالش