جزئیات پروژه

فناوری ساخت گرانول های PVC گرید مدیکال جهت کیسه ی خون

  • مدت زمان پروژه1 تا 3 ماه
  • سطح پروژهسطح بالا

جزئیات پروژه

فناوری ساخت گرانول های PVC گرید مدیکال جهت کیسه ی خون
فناوری ساخت گرانول های PVC گرید مدیکال جهت کیسه ی خون

گروه چالش