جزئیات پروژه

فناوری کنترل قطعات به روش پردازش تصویر

  • مدت زمان پروژه1 تا 3 ماه
  • سطح پروژهسطح بالا

جزئیات پروژه

فناوری کنترل قطعات به روش پردازش تصویر
فناوری کنترل قطعات به روش پردازش تصویر