جزئیات پروژه

فولاد مارجینگ ۳۰۰ – تجهیزات با استحکام بالا

  • مدت زمان پروژه1 تا 3 ماه
  • سطح پروژهسطح بالا

جزئیات پروژه

فولاد مارجینگ 300 - تجهیزات با استحکام بالا
فولاد مارجینگ ۳۰۰ – تجهیزات با استحکام بالا

گروه چالش